Ad interim teamleider bij NHL Stenden, Thorbecke Academie, opleiding Bestuurskunde. Samen met het team van docenten heb ik de opdracht om het profiel van de studie Bestuurskunde onder de loep te nemen en te vernieuwen en het teamgevoel te verstevigen. Daarnaast organiseer ik met de docenten en de ondersteunende diensten de Mid Term Audit van de studie Bestuurskunde (duur 6 maanden).

Coach & Ontwikkelaar van het managementteam van FLINQ-Jeugd, een organisatie die jongeren met licht verstandelijke beperking begeleidt bij wonen, school en werken. Ik ontwikkelde samen met het team hun missie en visie, de ambitie en aanpak voor het veranderen van de organisatie en hun 6 locatieteams richting zelforganisatie (duur 12 maanden).

Leidinggevende van 2 afdelingen bij Marine Service Noord, te weten de afdeling Outfitting en de afdeling Engineering. Marine Service Noord ontwerpt en installeert machinekamers aan boord van schepen. Ik leidde de teams bij hun dagelijks reilen en zeilen en ondersteunde de teams in het veranderen richting de nieuwe visie en missie van de organisatie (duur 15 maanden).

Secretaris van het bestuur van de Medisch Specialistisch Netwerk Noord oost Nederland, een coƶperatie van de zelfstandige artsen van de Treant Ziekenhuizen. Ik ondersteunde het bestuur bij de oprichting van de coƶperatie en de inrichting van de organisatie, intern en in de samenwerking met de Raad van Bestuur van Treant.